Investeren in valuta: turbo’s en sprinters

Als u met een betrekkelijk kleine inleg grote posities wilt innemen op de valutamarkt dan heeft u een ruime keuze aan instrumenten. U kunt direct in de valutamarkt investeren, de meeste handelsplatforms, zoals het excellente forex platform van Lynx.nl, geeft u een gigantische hefboom (bij LYNX is dat een hefboom van 50).

Dat wil dus zeggen dat koersbewegingen tot 50 keer worden uitvergroot in uw inleg. Bingo als u goed zit, minder prettig als de valutamarkt zich tegen u keert want dan zijn de verliezen enorm. Hetzelfde bezwaar kleeft aan termijncontracten (futures).

Het kopen van opties kent dit bezwaar niet. U kunt enorme winsten boeken, maar maximaal de optiepremie (uw inzet) verliezen.. Echter hebben opties wel weer een aantal andere nadelen, zoals het verlies van tijdswaarde.Optiepremies nemen namelijk langzaam af, omdat hoe korter te resterende tijd tot de expiratiedatum, des te geringer de kans op enorme stijging van de onderliggende waarde. Dit maakt de opties minder waard.

Een goed alternatief voor opties welke niet aan dit verlies van tijdswaarde onderhevig zijn vormen betrekkelijk nieuwe producten zoals turbo’s en sprinters (in essentie werken deze producten hetzelfde, vandaar dat we in het vervolg alleen over turbo’s hebben).

Investeren in valuta met de valutaturbo

Een turbo is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan een onderliggende waarde. Turbo’s hebben net als opties een hefboomeffect. Koersbewegingen van de onderliggende waarde worden uitvergroot in de prijs van de turbo. Dit hefboomeffect wordt gecreëerd omdat de bank de aanschaf van de onderliggende waarde voor een groot deel financiert (het financieringsniveau), waardoor u slechts een fractie voor de turbo betaalt maar wel volop in de winst van de onderliggende waarde meedeelt.

Het is dus duidelijk dat beleggen in een turbo inhoudt dat u belegd met geleend geld. De kosten zijn ongeveer, met name door de lage rente, een zeer schappelijke 2% per jaar. Deze kosten worden dagelijks verrekend met het financieringsniveau, dit loopt dus (zeer langzaam) op.

U kunt op turbo’s nooit meer dan uw inleg verliezen, omdat de bank ter bescherming van haar uitstaande lening (het financieringsniveau) een stop loss inlegt die doorgaans boven het financieringsniveau ligt. Hierdoor is de bank beschermd tegen verliezen en u ook.

Mocht de executie van de stop loss in bijzondere gevallen toch onder het financieringsniveau liggen dan is het ontstane verlies voor de bank niet voor u. Doorgaans vind executie boven het financieringsniveau plaats, waardoor er nog een restwaarde voor u overblijft.

  • U kunt met turbo’s nooit meer dan uw inleg verliezen.

Een turbo op de euro (bijvoorbeeld de EUR/USD, euro-US dollar wisselkoers, posities in valuta zijn altijd relatief) is hiermee vergelijkbaar met een optie EUR/USD,. Een mogelijkheid tot veel winst, vanwege de hefboom, maar het verlies wordt maximaal beperkt tot de inleg. Turbo’s hebben echter een aantal niet onbelangrijke voordelen ten opzichte van opties.

Het liquiditeit verschil tussen turbo’s en opties

In tegenstelling tot bijvoorbeeld opties liggen de bied en laat koersen van turbo’s relatief dicht bij elkaar en is de markt behoorlijk liquide (de markt in de turbo’s van ABN Amro, één van de twee grote spelers in Nederland, wordt onderhouden door Goldman Sachs. Bij vergelijkbare sprinters wordt de liquiditeit door ING zelf verzorgd).

Turbo’s zijn daarom vaak geschikter om frequent mee te handelen dan bijvoorbeeld opties.

Turbo’s versus opties: transactiekosten

Ook de transactiekosten zijn bij turbo’s doorgaans lager dan die van opties. Overigens verschillen deze nogal. In het algemeen zijn de turbo’s het goedkoopst bij het uitgebreide handelsplatform van Lynx.nl te verhandelen. Een tarievenvergelijking ziet u hier.

Een 4000 euro turbo order kost bij Lynx 5,40 euro, Bincbank active komt nog het dichtst in de buurt met 6 euro (maar deze hanteren ook een service fee van 0,2% van de portefeuille). Andere aanbieders komen eigenlijk niet in de buurt:

  • Bincbank basic: 10,50 euro
  • Alex: 13,50 euro
  • ABN-AMRO: 10 euro
  • Rabobank: 12,20 euro.

Die kosten kunnen in sommige gevallen wel wat afwijken, maar fundamenteel verandert het verhaal er niet door.

Het verschil in looptijd tussen

Turbo’s zijn in principe oneindige beleggingsproducten. Vergeleken met andere, vergelijkbare producten met een hefboom en hedge functie, zoals opties en termijncontracten is dit zonder meer een voordeel. Maar het gaat lang niet in alle gevallen op.

De turbo heeft namelijk een stop loss order, gerelateerd aan het financieringsniveau. Het financieringsniveau is wat de bank in de onderliggende waarde voor u heeft geïnvesteerd, plus dagelijkse opslag van (betrekkelijk geringe) financieringskosten. Door deze dagelijkse (geringe) opslag stijgt het financieringsniveau wel langzaam, en daarmee de stop loss order (die wordt doorgaans slechts een keer per maand aangepast).

Activatie van de stop loss order gebeurt als de koers van de onderliggende waarde het niveau van de stop loss order bereikt en in dat geval wordt de stop loss automatisch geactiveerd. De turbo wordt dan beëindigd en eventuele restwaarde wordt aan u uitgekeerd.

Ook kan de bank, in bijzondere omstandigheden, de turbo zelf beëindigen, bijvoorbeeld als het moeilijk wordt om voldoende posities in de onderliggende waarde in te nemen, of als de risico’s door de bank niet meer in voldoende mate kunnen worden afgedekt. Ook veranderingen in regelgeving kan aanleiding geven tot voortijdige uitoefening door de bank.

Het voordeel van de ‘oneindige’ looptijd moet dus wel enigszins worden gekwalificeerd.

Turbo’s versus opties: geen verlies aan tijdswaarde

Een probleem met opties is dat er vaak veel tijdswaarde uit wegloopt, al geldt dit des te minder naarmate de opties meer ‘in the money’ zijn. Dus hoe meer de uitoefenprijs onder de marktprijs van de onderliggende waarde ligt.

Bij turbo’s hoeft u zich geen zorgen te maken over dit fenomeen, al geldt ook hier wat we zojuist hebben uitgelegd, de (geringe) financieringskosten laten de financieringswaarde wel langzaam oplopen (maar meestal niet meer dan een ruime 2% per jaar). Dit doet, bij gelijkblijvende koers van de onderliggende waarde, de turbo wel langzaam in waarde dalen.

Bedenk dat (afgezien van mogelijke valuta en ratio effecten), de waarde van de turbo gelijk is aan de onderliggende waarde minus het financieringsniveau.

Comments are closed.